lnwshop logo

บทความ

บทแผ่เมตตา เพื่อการแบ่งปันความสุขให้สรรพสิ่งในโลก
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
รวม บทแผ่เมตตา เพื่อการแบ่งปันความสุข ทั้ง บทแผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง บทแผ่เมตตาไปสู่ผู้อื่น บทแผ่เมตตาทั่วไป คาถาแผ่ส่วนกุศล และบทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร ในชีวิตหนึ่งของมนุษย์เรานั้น... สิ่งที่ทุกคนปรารถนาเป็นอย่างมากนั้นก็คือ "ความสุข" เพราะไม่ว่าเราจะกระทำสิ่งไหน สิ่งที่เราหวังให้เกิดขึ้นตามมานั้นก็คือความสุข และในฐานะพุทธศาส…
บทสวดมนต์ไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย คำแปลและทำนองสรภัญญะ พร้อม mp3.
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
บทสวดมนต์ไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย คำแปลและทำนองสรภัญญะ พร้อมMP3.คำบูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ) สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ) พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบไ…
บทสวดมนต์อิติปิโส เสริมดวง เพิ่มสิริมงคลแก่ชีวิต
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
บทสวดมนต์อิติปิโสนั้นมีเป็นบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ดีมากๆอีกบทนึงเลยนะครับ สวดบทสวดมนต์อิติปิโสอย่างเดียวทุกคืนก่อนนอนก็พอสำหรับคนที่ไม่มีเวลามากและมีความเชื่อกันอีกอย่างว่าการสวดมนต์อิติปิโสนั้นจะช่วยในเรื่องที่ครั้งหนึ่งชีวิตตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ไม่ว่าจะเจ็บป่วยทางกายหรือทางใจอย่างแสนสาหัส แต่ด้วยจิตสงบนิ่งจากการหันหน้าพึ่งพระธ…
บทสวดพาหุง พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
ถวายพรพระ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว ๓ จบ) อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ สวากขาโต ภะคะวา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต …
คาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
คาถาชินบัญชร หรือพระคาถาชินบัญชร ชินบัญชรเป็นคาถาหนึ่งที่มีความสำคัญ และมีอายุยาวนานนับร้อยปี ตั้งแต่เริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณช่วงสมัยรัชกาลที่ 2 มาจนถึงปัจจุบัน เพราะด้วยพลานุภาพและความศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธหันมาท่องพระคาถานี้เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง อีกทั้งยังเป็นการป้องกันให้ตนเองนั้น…
บทสวดมนต์ก่อนนอน อานิสงส์ของการสวดมนต์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
บทสวดมนต์ก่อนนอน นับเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ โดยที่ในแต่ละวันเราต้องพบเจอกับเรื่องราวมากมาย ทั้งเรื่องที่ทำให้ชีวิตเป็นสุข ไปจนถึงเรื่องราวแย่ๆ ที่ทำให้ชีวิตวุ่นวาย เมื่อกลับถึงบ้านเราต่างก็ต้องการเวลาพักผ่อน อยากนอนหลับสบายเพื่อลืมความทุกข์ต่างๆ การท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสมาธิ จิตใจสงบ ผ่องใส อีกทั้งย…
วันเข้าพรรษา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
วันเข้าพรรษา ปีนี้ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมสำหรับชาวพุทธแก้ไข พุทธศาสนิกชนนิยมร่วมกิจกรรมไปทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน โดยมักจะจัดเครื่องสักการะเช่น ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น มาถวายพระภิกษุ สามเณร หรือมีการช่วยพระทำความสะอา…
วันอาสาฬหบูชา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมสำหรับชาวพุทธพุทธศาสนิกชนนิยมร่วมกิจกรรมไปทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) และสวดมนตร์ ดังนั้นในวันนี้จึงถือว่า พุทธศาสนิกชนควรได้รับประโยชน์ ที่เป็นสาระสำคัญจากอาสาฬหบูชา กล่าวค…
สำหรับผู้ที่ต้องการไปปฏิบัติธรรม และการเตรียมตัวก่อนไปปฏิบัติธรรม
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
สำหรับผู้ที่ต้องการไปปฏิบัติธรรม และการเตรียมตัวก่อนไปปฏิบัติธรรม (สำหรับรายละเอียดของแต่ละสถานที่ให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้น ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร สิ่งใดที่ควรนำไปด้วย สิ่งใดไม่ควรนำไปด้วย) ๑. ถ้าเป็นคอร์สปฏิบัติธรรม จะได้รับข้อมูลว่า นัดลงทะเบียน ที่ไหนเมื่อไร เมื่อได้รับข้อมูลแล้วอย่าไปสายในวันนัด เพร…
การเตรียมตัวบวชพระ วิธีบรรพชาอุปสมบท
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
การเตรียมตัวบวชพระ วิธีบรรพชาอุปสมบท (ที่มา: หนังสือ”มนต์พิธีแปล” รวบรวมโดย พระครูอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวณโณ) วัดอรุณราชวราราม (คณะ ๓)) การเตรียมตัวก่อนบวช ผู้จะบวชเรียกว่า อุปสัมปทาเปกข์ หรือ นาค ซึ่งต้องท่องคำบาลีหรือที่เรียกกันว่าขานนาคให้คล่องเพื่อใช้ในพิธี โดยต้องฝึกซ้อมกับพระอาจารย์ให้คล่องก่อนทำพิธีบวชเพื่…
1
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 10 บทความ

หมวดหมู่สินค้า

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม78,579 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด40,743 ครั้ง
เปิดร้าน31 มี.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท18 ก.ค. 2561

ติดต่อเรา

0996372064

ติดตามสินค้า

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านร้านเจริญพรสังฆภัณฑ์
ร้านเจริญพรสังฆภัณฑ์
จำหน่าย ปลีกและขายส่ง : - สังฆภัณฑ์ สังฆทาน เครื่องไทยธรรม ผ้าไตรจีวร เครื่องบวช เครื่องกฐิน ผ้าป่า ไตรเณร ของใช้และของถวายพระสงฆ์ ธูปเทียน ศาลเจ้าที่ วัตถุมงคล ทองคำเปลว สังฆทาน เทียนพรรษา ตะเกียง ผ้าห่มองค์พระพุทธรูป สบง อังสะไหมพรม บริขารธุดงค์ อัฐบริขาร สังฆทานออนไลน์ ผ้าไตร และเครื่องสังฆภัณฑ์ทุกชนิด - อุปกรณ์ในพิธีการต่าง ๆ พิธีพุทธ พิธีพราหมณ์ พิธีแบบจีน งานมงคล งานอวมงคล ของชำร่วยในงานพิธี เครื่อง บวช เครื่องกฐิน ผ้าป่า หิ้งพระ โต๊ะหมู่บูชา หนังสือ กัณฑ์เทศน์ สีผึ้งแม่เลียบ น้ำอบนางลอย พุทธศาสนาพิธี - รับปักตาลปัตร หมอน ย่าม สัปทน - ธงชาติ ธงภปร ธงอปร เสาธง ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ - รับ ปิดทอง พระพุทธรูป และวัตถุมงคล ของบูชา - กระถางธูป แจกัน ชุดน้ำชา แจกัน ธูปเทียนไฟฟ้า - เครื่องตั้งศาล ตี่จู้ เจ้าแม่กวนอิม ฮกลกซิ่ว นาจา พวงมาลัย ดอกไม้เทียม กระดาษไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ - ตุ๊กตามงคล ตุ๊กตาจีน พระพุทธรูป เทวรูป พระพรหม นางกวัก ช้าง ม้า ชายหญิง - เครื่องเบญจรงค์ ผอบ เจดีย์แก้ว โกศ รุ้งอังคาร - พาน เครื่องสักการะ พุ่ม เครื่องทองน้อย บายศรี พานพุ่ม และเครื่องสังฆภัณฑ์ทุกชนิด ที่ตั้งร้านอยู่ติดถนนใหญ่ใกล้ปากซอยลาดพร้าว101 ร้านอยู่ติดกับโรงเรียนเสริมสวยคุณโจ กรุงเทพฯ ระวัง มีร้านข้างเคียงอื่นแอบอ้าง ที่จอดรถ เลี้ยวเข้าซอยลาดพร้าว 101 ชิดซ้ายและเลี้ยวซ้ายซอยแรก(ซอยพิซซ่า) จะเป็นบริเวณที่จอดรถ สามารถเดินเข้าทางหลังร้านได้ ***หากต้องการสินค้าจำนวนมากสำหรับโรงเรียน หมู่คณะ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน เพื่อนำไปทำบุญ สามารถสอบถามราคา หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับ*** โทร. 099 637 2064 ID Line boy5860 ติดต่อบอยได้เลยครับ จันทร์-เสาร์ ร้านเปิด 7.00-21.00 วันอาทิตย์ 7.00-12.00 เปิดทุกวัน ไม่มีวันหยุด ผ่านการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยคุณภาพราคาย่อมเยามานานกว่า 30 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0996372064 023780934 ,023780447 , 027312324 Line ID : boy5860 บริการส่งสินค้าทั่วประเทศ หรือเชิญมาชมสินค้าได้ที่ร้าน
เบอร์โทร : 0996372064
อีเมล : lingnoyboy2@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก